ระบบจัดการตามที่คุณต้องการ ลดขั้นตอน ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ!

Web Application

เว็บแอพพลิเคชั่น Sofeware จัดการระบบต่าง ๆ ตามที่คุณต้องการ

เพิ่มระบบการทำงานให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้ทำงานแบบคล่องตัว ด้วยการจัดทำระบบบริหารงานให้เหมาะสม กับธุรกิจ หรือนำระบบบริหารจัดการไปใช้งานกับระบบที่มีอยู่เดิมแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องและเสริมศักยภาพของระบบบริหารการจัดการ

รับออกแบบจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP, HTML, JQUERY, JavaScript, CSS, Ajax, Framework Codeigniter และฐานข้อมูล (MySQL) เป็นต้น

Mobile Application

แอพพลิเคชั่นมือถือ (Iphone & Android) ง่ายต่อการจัดการ สะดวกในการทำงานได้ทุกที่ ตลอดเวลา

สร้างคามแตกต่างด้วยระบบงานที่สะดวกสบายใช้ได้ทุกที่ด้วย Application บนมือถือ แท็บเล็ต บนระบบ Iphone & Android บริหารจัดการงานด้วยระบบฟังก์ชันที่เหมาะสม พร้อมการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ครบครันด้วยประสิทธิภาพ

รับแก้ไข ปรับแต่ง Web Appliaction

รับแก้ไขบั๊ก แก้ไข Code ปรับเว็บแอพพลิเคชั่น ให้สมบูรณ์

วันนี้เรามีทางออกให้กับคุณ ไม่ว่าจะประสบปัญหาในการเขียนโค้ด แก้ไขโค้ด แก้เว็บไซต์ต่างๆ หรือติดปัญหาด้านฐานข้อมูล ทางเราสามารถช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นภาษา PHP, HTML, JQUERY, JavaScript, CSS, Ajax, Framework Codeigniter และฐานข้อมูล (MySQL) เป็นต้น

รับแก้ไขโค้ด แก้บัค หรือ script ต่างๆ ของภาษา PHP, HTML, JQUERY, JavaScript, CSS, Ajax, Framework Codeigniter และฐานข้อมูล (MySQL) รับแก้ไขหน้ารายงานเพื่อให้ได้ลัพธ์ที่ถูกต้อง และสามารถสรุปข้อมูลให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รับแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล, ง่ายต่อการดูแล และลดขนาดของการเก็บข้อมูล เป็นต้น